BEL ONS: 012 644 4300
WELSTAND IS 'N LEEFSTYL
van selfverantwoordelikheid, balans en persoonlike
ontwikkeling in al die dimensies van jou lewe.

Op pad na aftrede? Sien só na jou welstand om


Deur Nico Strydom Aftrede is ̓n  emosionele affêre en dit is belangrik om na jou geestelike en fisiese gesondheid om te sien. Aftrede is bedoel om ̓n tydperk van ontspanning te wees maar hierdie groot lewensverandering kan in werklikheid ̓n groot bron van spanning wees, wat moontlik ̓n verswakking van...

Lees meer >

TREF HIÉR DIE NODIGE VOORSORG
VIR JOU GESONDHEID
Jou persoonlike welstand is vir ons belangrik. Indien jy wonder oor jou mediese
dekking of selfs tariewe wil vergelyk, meer wil weet oor gapingsdekking,
betroubare advies wil hê, ̓n ondersteuningsgroep benodig of wonder oor ̓n
moeilike mediese term, is jy op die regte plek.

MEDIESE DEKKING NAVRAE

Mediese dekking – ’n noodsaaklikheid waarvan jy nie altyd die waarde besef tot jy dit die dag nodig het nie en ook nie weet of jy die regte opsie en skema gekies het nie.

Die verskeidenheid mediese skemas en opsies is oorweldigend en sonder kundige advies kan die kies van ’n geskikte skema en produk ’n tydrowende en ingewikkelde proses wees.

Ons Wêreld maak hierdie keuse vir jou makliker met

’n kort verduideliking
van die tipe mediese dekking wat beskikbaar is.
’n vergelyking
van tariewe.
bykomende produkte
om tekortkominge in jou mediese produk aan te vul.
toegang tot gratis advies
vir Ons Wêreld-besoekers deur ’n geakkrediteerde adviseur.

KRY GRATIS MEDIESE DEKKING ADVIES
Mediese dekking vergelyking

Behoeftebepaler 2018 Afrikaans
MY BESONDERHEDE
MEDIESE BEHOEFTEBEPALER

ONDERSTEUNINGSGROEPE

Ondersteuningsgroepe is juis daar om ̓n netwerk van ondersteuning te bied in die areas van jou lewe waar jy voel jy ̓n bietjie raad of bemoediging nodig het. Ondersteuningsgroepe, wat in die meeste gevalle bestaan uit 'n groep mense met gedeelde ervarings of bekommernisse, moedig mekaar aan deur die nodige steun te bied om spesifieke struikelblokke te oorkom. Loer gerus hier na die vyf beskikbare ondersteuningsgroepe:

JOU A - Z VAN WELSTAND

Ons verstaan dat sommige mediese terme en toestande vreemd is en dat mens nie altyd alles verstaan wat die dokter vir jou sê nie. Klik hier onder vir ‘n verduideliking van enige mediese terminologie, siektetoestande en medikasie.

ABCDEFGHIKLMNOPRSTUVW
Akute medisyne

Akute medisyne

Akute medikasie word gebruik om akute siektes te behandel; dit is siektes wat gekenmerk word deur ‘n vinnige aanvang en kort duur. Voorbeelde van akute siektes sluit in longontsteking, meningitis, pokke en masels.

Asellulêre pertussis

Asellulêre pertussis

Pertussis is meer algemeen bekend as kinkhoes. Die asellulêre kinkhoes-entstof is ‘n gekombineerde entstof vir witseerkeel, tetanus en kinkhoes wat een of meer antigene (‘n stof wat ‘n spesifieke immuunrespons veroorsaak) bevat, maar geen heel selle nie. Dit veroorsaak minder newe-effekte as entstowwe wat heel selle bevat.

Adenoïdektomie

Adenoïdektomie

Sjirurgiese verwydering van adenoïede. Adenoïede staan ook bekend as faringeale mangels en is klein weefselknoppe agter in die keel bokant die mangels. Hulle beskerm die liggaam teen skadelike bakterieë en virusse, veral in babas en jong kinders

Anafilaksie

Anafilaksie

‘n Lewensgevaarlike soort allergiese reaksie wat vinnig ontwikkel, dikwels in reaksie op dwelmmiddels, kos of insekbyte. Simptome sluit in ʼn jeukende uitslag; asemhalingsprobleme; swelling van die gesig, oë of tong; en naarheid of braking.

Apisektomie

Apisektomie

Die chirurgiese verwydering van ʼn tandwortel se punt.

Aansoekdatum

Aansoekdatum

Die werklike datum waarop die skema ʼn aansoek om lidmaatskap of registrasie van ʼn afhanklike ontvang.

Aanleg

Aanleg

Vermoë om ʼn vaardigheid aan te leer.

Asma

Asma

Asma is ‘n longsteuring wat gekenmerk word deur vernouing van die brongiale lugweë as gevolg van inflammasie van die lugweg se voering. Hierdie swelsel en ophoping van slym en spierspasma (brongospasma) lei tot kortasemigheid/asemhalingsprobleme, ʼn gehyg, gehoes en kongestie. Brongiale asma kan deur ‘n wye verskeidenheid irriterende prikkels soos allergene, emosie, oefening, medisyne, klimaatsveranderinge, lugbesoedeling of infeksie veroorsaak word. Dit kan suksesvol behandel word.

Afhanklike van ̓n lid

Afhanklike van ̓n lid

Dit is die lid se gade of gesel (‟partner”) sowel as afhanklike kinders, vader, moeder, broers, susters en kleinkinders vir wie se versorging en onderhoud die lid verantwoordelik is en wat nie ʼn lid of ʼn afhanklike van ʼn lid van ʼn ander mediese skema is nie. Vir die toepassing hiervan sal die volgende definisies geld:

 • ‘n Afhanklike kind is ʼn kind wat nie selfonderhoudend is nie en vir wie se versorging en onderhoud die lid verantwoordelik is. Vir die toepassing hiervan beteken kind:(a)(ii)   ʼn stiefkind; of(a)(iv) ʼn pleegkind of ʼn kind wat in die proses is om in pleegsorg geplaas te word en wat onder voogdyskap van die lid geplaas is, soos gedefinieer in die Kinderwet (No. 38 van 2005); of(a)(vi) ʼn kind wat in tydelike veilige sorg by die lid geplaas is en deur die lid versorg word, soos gedefinieer in die Kinderwet (No. 38 van 2005); of
  • (a)(vii)  ʼn kind, soos gedefinieer in (i) tot (vi) hier bo, van die lid se gesel.
  • (a)(v)   ʼn kind wat gebore is deur surrogaatmoederskap na ʼn ooreenkoms met ʼn lid en nadat dit deur die Hooggeregshof bekragtig is, soos gedefinieer in die Kinderwet (No. 38 van 2005); of
  • (a)(iii) ‘n aangenome kind of ʼn kind wat in die proses is om aangeneem te word en wat onder voogdyskap van die lid geplaas is, soos gedefinieer in artikel 1 van die Kinderwet (No. 38 van 2005); of
  • (a)(i)    ʼn lid se natuurlike kind; of
 • Versorging en onderhoud beteken, met verwysing na ʼn afhanklike van ʼn lid, die finansiële versorging van ʼn afhanklike wat nie selfonderhoudend is nie deur ʼn lid.
 • Gesel (‟partner”) beteken iemand van dieselfde of die teenoorgestelde geslag wat in ʼn toegewyde of permanente verhouding met die lid is vergelykbaar met / soortgelyk aan ‘n huwelik gebaseer op objektiewe kriteria van wedersydse afhanklikheid en wat ʼn gemeenskaplike huishouding met die lid deel.
 • Gade beteken iemand van die teenoorgestelde geslag wat in ʼn huwelik is wat in ooreenstemming met enige wet of gebruik voltrek is.
 • Aangewese diensverskaffer (‟DSP/Designated Service Provider”)
 • ʼn Lys dokters en ander gesondheidsorgpraktisyns waaruit jy moet kies as jy mediese sorg nodig het. Dit verminder die koste en maak basiese dag-tot-dag mediese sorg beskikbaar teen bekostigbare tariewe.
Bacille Calmette-Guérin (BCG)

Bacille Calmette-Guérin (BCG)

ʼn Entstof teen tuberkulose (TB) wat vervaardig word van ʼn druppel lewende maar verswakte beestuberkulosebakterieë.

Bipolêre gemoedsversteuring

Bipolêre gemoedsversteuring

‘n Affektiewe versteuring wat gekenmerk word deur die voorkoms van afwisselende episodes van euforie (manie) en depressie.

Bipolêre gemoedsversteuring is ‘n algemene geestesteuring en word gekenmerk deur versteurings in die fisiese, emosionele en gedragspatrone.  Gemoedspatrone kan wissel van groot ekstase en opwinding tot uiterste depressie met ‘n ernstige potensiaal vir selfmoord.  Hierdie uiterste verskuiwings in energie en gemoedstoestand kan ʼn mens se vermoë om normaal te funksioneer en voort te gaan met gewone daaglikse aktiwiteite soos werk, interaksie met vriende en familie, slaap en eet, ernstig beïnvloed.  Hierdie gemoedskommelinge kom in fases voor en staan bekend as maniese episodes, depressiewe episodes, en gemengde episodes (beide depressief en manies).  Die toestand kan beheer word deur die gebruik van spesifieke medisyne en psigoterapie.

Beenaugmentasie

Beenaugmentasie

Beenvergroting

 

Borsaugmentasie

Borsaugmentasie

Borsvergroting

Brongiëktase

Brongiëktase

Die chroniese vergroting van die brongi of brongiole as gevolg van inflammasie of obstruksie.

Bruksisme

Bruksisme

Tandekners

Chroniese medisyne

Chroniese medisyne

Chroniese medisyne is medisyne wat gebruik word vir langtermynbehandeling (drie maande of langer) van ʼn chroniese toestand.  Dit moet aan die volgende vereistes voldoen:

 • dit moet gebruik word om ʼn ernstige mediese toestand te voorkom of behandel;
 • dit moet vir ʼn ononderbroke tydperk van drie maande of langer gebruik word;
 • dit moet gebruik word om lewe te onderhou, om die vordering van ʼn siekte te vertraag en om natuurlike fisiologie te herstel;
 • dit moet in Suid-Afrika geregistreer wees vir die behandeling van die mediese toestand waarvoor dit voorgeskryf is;
 • dit moet die aanvaarde behandeling wees volgens plaaslike en internasionale behandelingsprotokol en -algoritmes.
Chroniese obstruktiewe lugwegsiekte

Chroniese obstruktiewe lugwegsiekte

ʼn Algemene term wat gebruik word vir daardie siektes wat die klein brongi permanent of tydelik vernou sodat gedwonge ekspiratoriese vloei vertraag word, veral as geen etiologie/oorsaak of ander spesifieke voorwaarde van toepassing is nie.

Chroniese niersiekte

Chroniese niersiekte

Chroniese siekte van die niere

Crohn se siekte

Crohn se siekte

Regionale ileïtis; chroniese enteritis/dermontsteking waarvan die oorsaak onbekend is; dit affekteer die punt van die ileum/dunderm en soms ander dele van die spysverteringskanaal.

Dag-tot-dag-voordele

Dag-tot-dag-voordele

Voordele wat die alledaagse dienste dek wat deur jou algemene praktisyn gelewer word

DBC

DBC

ʼn Niechirurgiese intervensie in plaas van chirurgie vir die behandeling van siektes/toestande/abnormaliteite van die werwelkolom.  Hierdie nuwe benadering tot die behandeling van rug- en nekpyn word as ʼn alternatief vir rugchirurgie gebruik en behels dat ʼn interdissiplinêre span die rehabilitasieprogram hanteer.  Die rehabilitasieprogram word individueel vir elke pasiënt aangepas en is gebaseer op die pasiënt se behoeftes en kliniese diagnose.

Debietorder versoek vir die verhaling van agterstallige ledegeld

Debietorder versoek vir die verhaling van agterstallige ledegeld

ʼn Eenmalige debietorder versoek wat jou die moeite spaar om aanlyn te betaal of jou bank te besoek.

Dentale Inligtingstelsels (Denis)

Dentale Inligtingstelsels (Denis)

Suid-Afrika se toonaangewendste maatskappy wat voordele vir tandheelkundige sorg bestuur.

Dentektomie

Dentektomie

Die chirurgiese verwydering van al die oorblywende tande

Diabetes insipidus

Diabetes insipidus

Diabetes insipidus is die chroniese uitskeiding van baie groot hoeveelhede ongekonsentreerde urine met ‘n lae relatiewe digtheid; dit veroorsaak dehidrasie en erge dors. Dit is gewoonlik die gevolg van onvoldoende produksie van die pituïtêre antidiuretiese hormoon.

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus is ‘n metaboliese siekte wat die benutting van koolhidrate verlaag en dié van lipide en proteïene verhoog; dit word veroorsaak deur ‘n absolute of relatiewe tekort aan insulien.

Diabetes mellitus is ‘n versteuring van koolhidraatmetabolisme wat meebring dat die liggaam suiker nie in energie omsit nie as gevolg van ‘n tekort aan insulien, ‘n hormoon wat deur die pankreas vervaardig word.  Die opeenhoping van suiker in die bloed (hiperglisemie) lei daartoe dat dit in die urine voorkom. Simptome sluit in dors, gewigsverlies en die oormatige produksie van urine.  As ʼn mens snags wakker word as gevolg van dors, oormatige belustiging of gedurige urinering moet dit as ʼn waarskuwing dien om die moontlikheid van diabetes te ondersoek. As dit nie behandel word nie, sal die gebruik van vet as ‘n alternatiewe bron van energie lei tot versteuring van die suur-basis-balans, die akkumulasie van ketone in die bloedstroom (ketose) en uiteindelik tot diabetiese koma.

Diabetes wat in die kinderjare of vroeë adolessensie begin, is gewoonlik ernstiger as dié wat in die middeljare of op die oudag begin. Dit staan bekend as tipe 1-diabetes mellitus; pasiënte het baie min of geen vermoë om die hormoon te produseer nie en is afhanklik van insulieninspuitings.  Tipe 2-diabetes mellitus kom gewoonlik ná die ouderdom van 40 voor, maar kan ook in jonger mense ontwikkel; die pankreas behou die vermoë om insulien te produseer tot ʼn mate, maar dit is nie voldoende vir die liggaam se behoeftes nie.  Die liggaam kan ook weerstandig raak teen die effek van insulien.  Beheer van die dieet met voldoende koolhidrate is noodsaaklik vir alle vorme van diabetes, want ‘n gebrek aan balans in die dieet of die insulien wat gebruik word, kan lei tot hipoglisemie. Langtermyn-komplikasies van diabetes sluit skade aan die bloedvate in.  Dit kan ook die oë, senuwees en niere beïnvloed.

 

Difterie/Witseerkeel

Difterie/Witseerkeel

Siekte van die boonste lugweë wat veroorsaak word deur corynebacterium diphtheriae (‘n bakterie); dit laat die nek swel en bemoeilik asemhaling.  Ander simptome sluit in koors en ‘n seer keel.

 

Dysrhythmia

Dysrhythmia

Defektiewe ritme

Disritmie

Disritmie

Kardiale disritmie (ook bekend as aritmie) verwys na ‘n verskeidenheid toestande waarin daar abnormale elektriese aktiwiteit van die hart voorkom. Die hartklop kan te vinnig of te stadig wees en dit kan reëlmatig of onreëlmatig wees.

Sommige disritmieë is lewensgevaarlike mediese noodgevalle en kan tot hartstilstand lei. Ander veroorsaak simptome soos ‘n abnormale bewustheid van die hartklop (hartkloppings) en kan veroorsaak word deur atriale of ventrikulêre fibrillasie, geleidingsdefekte en ander tegniese of meganiese probleme met die hart se pasaangeërs/defibrillators.  Party kan dalk glad nie met enige simptome geassosieer word nie, maar kan die pasiënt vatbaar maak vir potensieel lewensgevaarlike beroerte of embolisme.

Edeem

Edeem

(‘Oedema’ in VK en SA Engels en ‘Edema’ in VSA Engels)

Edeem, algemeen bekend as watersug/hartwater, is die mediese term vir vogretensie.  Die ophoping van vloeistof in die liggaam veroorsaak swelling en kan lei tot nier-of hartversaking.

Elektrognatografie

Elektrognatografie

‘n Gevorderde diagnostiese hulpmiddel

Endometriële ablasie

Endometriële ablasie

’n Mediese prosedure wat die endometriële voering van die uterus/baarmoeder vernietig.  Dit word gebruik om swaar bloeding te behandel en word slegs uitgevoer as hormonale en ander mediese behandeling nie die probleem kon oplos nie.

Endoskopiese prosedures

Endoskopiese prosedures

’n Endoskopie is wanneer ’n dokter die organe en weefsels binne die menslike liggaam visueel ondersoek met behulp van ’n instrument wat ’n endoskoop genoem word.

Epilering

Epilering

Die verwydering van hare

Epilepsie

Epilepsie

‘n Chroniese versteuring wat gekenmerk word deur paroksismale/stuipagtige breindisfunksie as gevolg van oormatige neuronontlading.  Dit word gewoonlik geassosieer met ʼn verandering in die bewussyn.

Epilepsie is ’n neurologiese versteuring of breinfunksieversteuring wat gekenmerk word deur herhaalde toevalle wat skielik en onverwags voorkom.  Sommige pasiënte ervaar hewige konvulsies/stuiptrekkings terwyl ander ‟floute-aanvalle” kry waartydens hulle kortstondig bewussynsverlies ervaar, maar liggaamspostuur en -balans behou.  Epilepsie kan met behandeling beheer word.

EVARS-prostese

EVARS-prostese

EVARS-prosteses sal slegs oorweeg word as die pasiënt aan ʼn abdominale aorta-aneurisme met gepaardgaande hoë risiko vir narkose ly.

Bybetalings

Bybetalings

Bybetalings is die verskil tussen die dekking wat ‘n Mediesefonds bied en die koste/tarief wat vir die mediese diens gehef word;  dit moet direk aan die diensverskaffer betaal word.  Lede moet in die volgende gevalle bybetalings maak:

 • as dokters en ander verskaffers van mediese dienste fooie vra wat die mediesefonds se gekontrakteerde/skematarief oorskry; die lid is dan verantwoordelik vir die betaling van die verskil tussen die bedrag wat gehef is en die bedrag wat die mediesefonds betaal;
 • as die mediesefonds se voordeletoekenning nie 100% is nie (bv. vir akute medisyne) of as die koste die perke wat vir die diens beskikbaar is, oorskry (bv. vir mediese, chirurgiese en ortopediese toestelle);
 • as die lid kies om dienste te verkry van ʼn diensverskaffer wat nie goedgekeur is nie (bv. die SAOC-netwerk in die geval van onkologie); of
 • as ʼn voorafbepaalde bybetaling van toepassing is op ʼn spesifieke voordeel soos aangedui in die voordele-opsie (
Formularium/Voorskrifversameling

Formularium/Voorskrifversameling

’n Formularium is ʼn wetenskaplik saamgestelde lys kostedoeltreffende nie-chroniese (akute) en chroniese medisyne van hoë gehalte wat deur ʼn spesifieke voordele-opsie gedek word.  ’n Formularium kan gebaseer word op die aktiewe bestanddele van die medisyne of dit kan verband hou met spesifieke handelsname.

Fluorose

Fluorose

‘n Toestand wat voortspruit uit die oormatige inname van fluoried.

Frenektomie

Frenektomie

Die chirurgiese verwydering van ’n frenum of vou.

Gapingsdekking

Gapingsdekking

As gesondheidsorgpraktisyns tariewe hef wat hoër is as wat die mediese skema se tariewe is, veral tydens hospitalisasie, is daar ’n gaping tussen hulle fooie en wat jou mediese skema dek. Jy kan gapingsdekking (versekering) uitneem om hierdie verskil te dek.

Gastroplastiek

Gastroplastiek

Gastroplastiek is die chirurgiese behandeling van ’n defek in die maag of laer esofagus/slukderm deur die maagwand vir rekonstruksie te gebruik.

Gingivektomie

Gingivektomie

Gingivektomie is die chirurgiese verwydering van los vesels aan die tandvleis.

Gloukoom

Gloukoom

Gloukoom is ’n oogsiekte wat gekenmerk word deur toenemende drukking binne-in die oogbal en atrofie/wegkwyning van die optiese senuwee.

Gloukoom is ’n oogsiekte wat sigverlies veroorsaak as gevolg van abnormale hoë druk binne-in die oog weens ’n ophoping van vog (ook waterige oogvog/glasagtige water genoem) in die oogbal wat die optiese senuwee aan die agterkant van die oog beskadig. Hierdie skade kan verlies aan perifere visie tot gevolg hê en uiteindelik tot blindheid lei indien dit nie behandel word nie.

Gekontrakteerde tarief

Gekontrakteerde tarief

Gekontrakteerde tarief is die tarief wat goedgekeur is deur die Raad van Trustees en waaroor kontraktueel met diensverskaffers ooreengekom is;  dit sluit daaglikse koste sowel as vaste en globale koste in.

Hemofilie

Hemofilie

’n Oorerflike bloedstollingsiekte wat gekenmerk word deur ’n permanente geneigdheid tot bloeding, hetsy spontaan of weens beserings, as gevolg van ’n defek van die bloedstollingsmeganisme.

Haemophilus influenza

Haemophilus influenza

Haemophilus influenzae tipe B (of Hib) is ’n bakterie wat meningitis en longontsteking veroorsaak. In teenstelling met die naam veroorsaak dit nie influenza/griep nie.

Gesondheids- en voordeleaanvuller

Gesondheids- en voordeleaanvuller

Die gesondheids- en voordeleaanvuller bied voordele vir voorkomende sorg deur middel van risiko-assesseringstoetse wat verseker dat duur mediese toestande vroeg opgespoor word sodat dit doeltreffend bestuur kan word.  Dimension Prime bied ook voordele vir sekere dag-tot-dag-dienste om lede se versekerde voordele aan te vul.

Funksionele prosteses wat noodsaaklik is vir gesondheid

Funksionele prosteses wat noodsaaklik is vir gesondheid

Funksionele prosteses wat noodsaaklik is vir gesondheid vervang ʼn noodsaaklike liggaamdeel of ʼn komponent daarvan of verrig ʼn noodsaaklike liggaamsfunksie.

Gesondheidstoetse

Gesondheidstoetse

Gesondheidstoetse is risiko-assesseringstoetse om te bepaal of iemand ʼn siekte het of die risiko loop om ʼn siekte te kry. Sien onderstaande voorbeelde wat meeste mediesefondse toets:

 • Papsmeer – patologie

 

 • Bloedsuikertoets – patologie

 

 • Cholesteroltoets – patologie

 

 • Standaard mammogram – radiologie

 

 • Prostaattoets – patologie

 

 • Vinnige MIV-toets
MIV/VIGS

MIV/VIGS

MIV staan vir menslike immuungebreksvirus.  MIV veroorsaak die geleidelike verswakking van die immuunstelsel en dus die vermoë om ander siektes te beveg deur die CD4+T-selle te vernietig. MIV kan lei tot verworwe immuniteitsgebreksindroom (VIGS), ’n groep ernstige siektes wat slegs kan voorkom as die immuunstelsel baie swak is.

Vinnige MIV-toets

Vinnige MIV-toets

ʼn Vinnige MIV-toets om die MIV-status te bepaal, moet gedoen word in ʼn beheerde kliniese omgewing.  Dit moet berading voor en na die toets insluit.  Die toets kan opgevolg word deur patologiese toetse volgens skemaprotokol.

Hospiesdienste

Hospiesdienste

Dienste wat gelewer word aan pasiënte wat terminaal siek is om hulle laaste dae so gemaklik as moontlik te maak – veral kankerpasiënte.

Hospitaalvoordele

Hospitaalvoordele

Verwys na dienste wat deur ʼn hospitaal gelewer word tydens ʼn pasiënt se verblyf in die hospitaal.  Dit sluit in akkommodasie en medikasie in ʼn saal, algemene radiologie en patologie, fisioterapie en ander aanvullende dienste wat tydens hospitalisasie gelewer word.

Hospitaalplan

Hospitaalplan

ʼn Plan wat rekeninge dek wat ingedien word deur diensverskaffers slegs terwyl jy gehospitaliseer is.  Jy is verantwoordelik vir jou eie dat-tot-dag-uitgawes aan dokters.  Dit kos minder as omvattende mediese planne.

Himenektomie

Himenektomie

Himenektomie (himenotomie) is ʼn geringe mediese prosedure om die himen/maagdevlies (die lagie oor die vagina) te verwyder of oop te maak.

Hiperlipidemie

Hiperlipidemie

Hiperlipidemie is die teenwoordigheid van abnormaal hoë konsentrasies vette wat in die bloed sirkuleer.

Hipertensie

Hipertensie

Hipertensie of hoë bloeddruk is die verhoging van die arteriële bloeddruk bo die normale vlak wat vir ’n bepaalde ouderdomsgroep wenslik is.  Die oorsaak van hipertensie is onbekend, maar dit kan toegeskryf word aan genetiese faktore; onderliggende siektes soos nierkwale, endokriene siektes of slagaarsiektes; of ʼn lewenstyl wat obesiteit/vetsug en ʼn gebrek aan oefening insluit.  Daar is dikwels geen simptome nie, maar dit kan hoofpyn en duiseligheid veroorsaak.  Dit is belangrik om jou bloeddruk gereeld na te gaan, want as dit nie behandel word nie, kan dit skade aan weefsel en organe veroorsaak asook hartsiektes, verharding van die are en selfs beroerte.  Normale bloeddruk is ongeveer 120/80.  Die riglyne vir hoë bloeddruk beveel aan dat behandeling begin as jou bloeddruk bo 140/90 bly.

Hipotiroïdisme

Hipotiroïdisme

Hipotiroïdisme is die subnormale werking of funksionering van die skildklier.  As dit by geboorte reeds voorkom en nie behandel word nie, kan dit kretinisme tot gevolg hê.  Kretinisme kan verstandelike en fisiese verlangsaming in volwassenes veroorsaak asook oormatige sensitiwiteit vir koue, ʼn stadige polsslag, toename in gewig en ʼn droë vel (miksedeem).  Dit het ʼn impak op die algemene metabolisme.

Hiperlipidemie (hoë cholesterol)

Hiperlipidemie (hoë cholesterol)

Hiperlipidemie of ‟verhoogde cholesterol” is ’n toestand wat voorkom as daar ’n oormaat cholesterol (hipercholesterolemie) en/of trigliseriede (hipertrigliseridemie) in die bloed is.  As hierdie toestand nie behandel word nie, kan dit ʼn mens blootstel aan koronêre hartvatsiekte en die ontwikkeling van vetlae aan die binnewande van are (arterosklerose) wat uiteindelik tot beperkte bloedvloei kan lei.  Familiële/oorgeërfde hipercholesterolemie is ʼn algemene oorsaak van hierdie toestand

Hipotiroïdisme

Hipotiroïdisme

Verminderde produksie van die skildklier se hormone

Histerosalpinogram

Histerosalpinogram

Radiografie van die uterus/baarmoeder en baarmoederbuise nadat ’n ondeurskynende vloeistof ingespuit is.

ICD 10-kodes

ICD 10-kodes

Jou dokter sal hierdie kodes aan jou kan voorsien.

Immunisering

Immunisering

Standaardimmuniserings is kinderimmuniserings in ooreenstemming met die Departement van Gesondheid se riglyne op die standaard-immuniseringskaart.  Standaardimmunisering word deur verskeie Mediesefonds-opsies gedek as deel van die gesondheids- en voordeleaanvuller vir kinders jonger as sewe (slegs entstof).

 

 • Griepinspuitings

 

 • Tetanus-inspuiting

 

 • HPV-inenting
Prikkelbaredermsindroom

Prikkelbaredermsindroom

Hierdie siekte staan ook bekend as PDS of spastiese kolon.  Dit word gekenmerk deur abdominale pyn, krampe en veranderinge in die stoelgang (diarree of hardlywigheid).  Die simptome kan wissel van gering tot ernstig.

Kalendermaand

Kalendermaand

Dit is ‘n tydperk wat strek van die eerste tot die laaste dag van een van die twaalf (12) maande van die jaar.

Hartversaking

Hartversaking

Hartversaking (ook bekend as kongestiewe hartversaking) is die hart se onvermoë om genoeg bloed vir die liggaam se behoeftes te verskaf.  Dit kan tot ʼn aantal simptome lei, insluitend kortasemigheid, swelling van die bene en intoleransie vir oefening.  Die toestand word met eggokardiografie (EKG) en bloedtoetse gediagnoseer.  Behandeling bestaan gewoonlik daaruit om aanpassings in die lewenstyl te doen (soos om op te hou rook, ligte oefeninge te begin doen, insluitend asemhalingsoefeninge, minder sout te eet en ander veranderinge aan die dieet) en medikasie; soms ook die gebruik van toestelle of selfs chirurgie.

Algemene oorsake van hartversaking sluit in miokardiale infarksie (hartaanval) en ander vorme van iskemiese siektes, hoë bloeddruk, hartklepsiektes en kardiomiopatie (hartspiersiektes).  Die term hartversaking word soms verkeerdelik gebruik om te verwys na ander siektes wat met die hart verband hou, bv. hartaanval of hartstilstand.

Kardiomiopatie

Kardiomiopatie

ʼn Primêre hartspiersiekte sonder ʼn bekende onderliggende oorsaak.

Kariës

Kariës

Die mikrobiese verrotting van tandmateriaal.

Klamidiase

Klamidiase

ʼn Spesifieke groep bakterieë

Eis

Eis

Koronêre hartvatsiekte

Koronêre hartvatsiekte

Koronêre hartvatsiekte word veroorsaak deur aterosklerose (die ontwikkeling van ʼn vetterige aanpaksel aan die binnewande van slagare) wat uiteindelik tot beperkte bloedvloei lei.  Dit kan tot angina pectoris of hartkrampe lei, wat weer tot miokardiale infarksie (die dood van ‘n segment van die hartspier as gevolg van ‘n onderbreking van die bloedtoevoer) kan lei; dit sal veroorsaak dat die pasiënt ʼn ‟hartaanval” kry (skielike erge borspyne) asook hartstilstand, hartaritmie of ander komplikasies.  Risikofaktore sluit in ʼn dieet met hoë cholesterol, versadigde vette en verfynde koolhidrate; hoë bloeddruk; diabetes mellitus en obesiteit/vetsug; gebrek aan oefening; rook; oormatige alkoholinname en hoë stresvlakke.

Laataansluitingsboete

Laataansluitingsboete

As jy eers later in jou lewe by ’n mediese skema aansluit, moet jy ’n laataansluitingsboete betaal.  Hierdie premieboete wissel van 5% tot 75% van jou maandelikse premie en is vir die duur van jou lidmaatskap betaalbaar.  Alle mediese skemas hef ʼn laataansluitingsboete en dit kan van een skema na die volgende oorgedra kan word.

Limiet

Limiet

Die maksimum voordelebedrag wat vir ’n spesifieke diens, apparaat of toestel betaal word, bv. vir prosteses.

Linguale ortodonsie

Linguale ortodonsie

Linguale ortodonsie is ’n kosmetiese metode van ortodontiese behandeling waar die draadjies nie sigbaar is nie.

Lipektomie

Lipektomie

Lipektomie is die chirurgiese verwydering van vetweefsel.

Kosmeties

Kosmeties

Om mooi te maak

Rugbehandelingsprogram

Rugbehandelingsprogram

ʼn Niechirurgiese intervensie in plaas van chirurgie vir die behandeling van siektes/toestande/abnormaliteite van die werwelkolom.  Hierdie nuwe benadering tot die behandeling van rug- en nekpyn word gebruik as ʼn alternatief tot rugchirurgie en behels dat ʼn interdissiplinêre span die rehabilitasieprogram hanteer.  Die rehabilitasieprogram word vir elke pasiënt individueel aangepas en word op die pasiënt se behoeftes en kliniese diagnose gebaseer.

 

Dit is ʼn voorvereiste vir ruggraatchirurgie en moet plaasvind by ʼn fasiliteit wat deur Medihelp aangewys is en binne ‘n redelike afstand geleë is.

Dit is onderworpe aan protokol en voorafgoedkeuring.

Een program per begunstigde per jaar

Voordele-opsie

Voordele-opsie

ʼn Mediese plan wat spesifiek omskryfde voordele in ruil vir maandelikse ledegeld bied.

Goedaardige prostaathiperplasie

Goedaardige prostaathiperplasie

‘n Vergroting van die prostaat as gevolg van hiperplasie (‘n toename in die aantal selle). Nodules (knoppies) vorm en druk op die urienkanaal en kan ʼn obstruksie in die uretra vorm wat tot moeilike en pynlike urinering lei.

Aangewese diensverskaffer

Aangewese diensverskaffer

ʼn Lys dokters en ander gesondheidsorgpraktisyns waaruit jy moet kies as jy mediese sorg nodig het.  Dit verminder die koste en maak basiese dag-tot-dag mediese sorg beskikbaar teen bekostigbare tariewe.

Naeleksisie

Naeleksisie

Die uitsnyding van ʼn nael is die chirurgiese verwydering of vernietiging van ʼn nael (toonnael) en soms die naelbedding waaruit die nael groei.

Uitsluitings

Uitsluitings

Uitsluitings is mediese toestande wat ʼn mediese skema wettig mag uitsluit van die mediese versekering wat hy aanbied.  Voorbeelde is selftoegediende beserings en kosmetiese chirurgie.

Mediese noodtoestand

Mediese noodtoestand

ʼn Mediese noodtoestand is enige skielike en onverwagse voorkoms van ’n gesondheidstoestand wat onmiddellike mediese of chirurgiese behandeling vereis; versuim om sodanige behandeling te verskaf, sal tot ernstige aantasting van liggaamsfunksies of ernstige wanfunksionering van ’n orgaan of liggaamsdeel lei, of dit kan die persoon se lewe in ernstige gevaar stel.  ’n Mediese noodtoestand moet deur ’n mediese praktisyn as sodanig gesertifiseer word.  Noodgevalle kwalifiseer vir Voorgeskrewe Minimum Voordele (VMV) en moet dus ook vir VMV geregistreer word. (Kyk ook VMV.)

Ledegeldsamestelling

Ledegeldsamestelling

Dit wys hoe jou ledegeld bereken word.

Mammogram

Mammogram

’n Diagnostiese en siftingshulpmiddel wat laedosis-X-strale gebruik om borsweefsel te ondersoek in ’n poging om borskanker vroegtydig op te spoor.

Mammoplastiek

Mammoplastiek

Chirurgie aan die borste

Mediese plan

Mediese plan

’n Mediese skema bied mediese planne of voordele-opsies aan lede wat hulle in staat stel om gesondheidsdienste te bekom terwyl die skema hulle met die bestryding van die uitgawes verbonde aan hierdie gesondheidsdienste bystaan.  Verskillende planne is beskikbaar om by verskillende inkomstevlakke en behoeftes te pas.

Medisyne

Medisyne

’n Stof of mengsel van stowwe wat deur die mediese wetenskap as eties aanvaar is en wat by die Suid-Afrikaanse Medisynebeheerraad geregistreer is om gebruik te word vir die voorkoming, behandeling of genesing van ’n siekte (kyk ook ‟chroniese medisyne”).

Lidmaatskapsertifikaat

Lidmaatskapsertifikaat

Bewys dat jy vir ʼn bepaalde tydperk ʼn lid van spesifieke mediesefonds was.

Lidmaatskapnavrae

Lidmaatskapnavrae

Navrae oor maandelikse ledegeld, debietorders, afhanklikes, opskortings, sertifikate en verwisseling van voordele-opsie.

Menopousale simptome

Menopousale simptome

Vroue kan menopousale simptome ontwikkel as die eierstokke ophou om elke vier weke ’n eiersel te produseer en menstruasie dus staak.  Menopouse kan op enige ouderdom voorkom, maar begin normaalweg tussen die middel dertiger- en vyftigerjare, gewoonlik tussen 45 en 55 jaar.  Tydens menopouse kom daar kenmerkende veranderinge in die menstruele siklus voor – menstruasie tydens opeenvolgende periodes kan geleidelik afneem; of die tussenposes tussen periodes kan langer raak; of dit kan net skielik stop.  Die geslagshormone in die liggaam verander en dit kan lei tot warmgloede en ander simptome soos hartkloppings of emosionele versteurings.  Party van hierdie simptome kan verlig word deur hormoonvervangingsterapie (HVT).

MSA (Mediese spaarplan)

MSA (Mediese spaarplan)

Die mediese spaarplan is ontwerp om dag-tot-dag-voordele te dek.  Die verbruiker dra ʼn vaste maandelikse bedrag by tot ʼn spaarrekening.  Die totale jaarlikse bedrag is dan vooruit beskikbaar vir mediese uitgawes.  Volgens die mediese skema se regulasies mag dié bedrag nie meer as 25% van die jaarlikse premie wees nie.  As die voordeel opgebruik is, is die verbruiker verantwoordelik vir die dag-tot-dag-uitgawes.  As daar aan die einde van die jaar ʼn positiewe balans is, word dit oorgedra na die volgende jaar.

Miringotomie

Miringotomie

’n Chirurgiese prosedure waar ’n klein insnyding in die oordrom gemaak word om druk te verlig en vog of etter uit die middeloor te dreineer.  ’n Timpanostiese buis (‟grommet”) word in die middeloor geplaas om te keer dat die insnyding sluit en om die dreinering van vog moontlik te maak.

Veelvuldige sklerose

Veelvuldige sklerose

’n Algemene siekte wat die miëlien (beskermende laag om senuwees) in die sentrale senuweestelsel beskadig en kolle sklerose (plaakneerslae) in die brein en rugmurg veroorsaak.

Nasionale gesondheidspryslys (‟NHRPL/Health Reference Price List”)

Nasionale gesondheidspryslys (‟NHRPL/Health Reference Price List”)

Die NHRPL is ‘n gids wat vir gesondheidsorgpraktisyns ʼn aanduiding gee van die tariewe wat hulle vir die verskillende dienste behoort te vra.  Dit word namens die departement van gesondheid saamgestel deur die Raad vir Mediese Skemas.

Netwerkverskaffer

Netwerkverskaffer

Professionele gesondheidsorgwerkers wat deel van jou mediesefonds se netwerk aangewese diensverskaffers is, staan bekend as netwerkverskaffers.Dit sluit in huisdokters, tandartse, oogkundiges en apteke.

Estradiol

Estradiol

Estradiol is die sterkste/mees potente natuurlike estrogeen.

Optipharm

Optipharm

Die aangewese verskaffer van dienste wat verband hou met MIV/VIGS en profilakse/voorbehoeding na blootstelling aan seksuele aanranding.

Ortognatiese chirurgie

Ortognatiese chirurgie

Ortognatiese chirurgie is chirurgie om die kaak te herstel.

Buitenetwerkverskaffer

Buitenetwerkverskaffer

’n Gesondheidsorgverskaffer wat nie een van jou mediesefonds se aangewese diensverskaffers is nie.

Parkinson se siekte

Parkinson se siekte

’n Neurologiese sindroom wat gewoonlik ’n tekort aan die neurotransmitter dopamien veroorsaak weens degeneratiewe, vaskulêre of inflammatoriese veranderings in die basaalganglia.

Per jaar

Per jaar

Beteken van 1 Januarie tot 31 Desember in ʼn jaar.  As ʼn lid in die middel van die jaar aansluit, sal voordele pro rata/proporsioneel vir die res van die jaar bereken word.  Alle limiete is geldig vir ʼn jaar tensy dit anders aangedui is, bv. die aantal brille wat beskikbaar is per siklus van 24 maande.

Pneumokokkuskonjugaat

Pneumokokkuskonjugaat

Pneumokokkuskonjugaatentstof is ’n vaksien wat gebruik word om babas en jong kinders te beskerm teen siektes soos longontsteking wat veroorsaak word deur die pneumokokkusbakterie streptococcus pneumonia.

VMV

VMV

Voorgeskrewe minimumvoordele

Polio

Polio

Poliomiëlitis is ’n siekte wat deur infeksie met die poliovirus veroorsaak word. Dit affekteer die sentrale senuweestelsel en kan tot gedeeltelike of algehele verlamming lei. Spinale polio is die algemeenste vorm van die siekte; dit word gekenmerk deur gedeeltelike of algehele verlamming van die bene.

Gepoel per gesin

Gepoel per gesin

Voordele wat per begunstigde beskikbaar is, word gekombineer en die saamgepoelde voordeel is dan vir enige lid van die gesin beskikbaar.

Voorafgoedkeuring

Voorafgoedkeuring

Voordele vir ’n diens moet goedgekeur word voordat die diens gelewer word.

Voorafgoedkeuring beteken voordele vir ’n diens moet goedgekeur word voordat die diens gelewer word.

Voorgeskrewe minimumvoordele (VMV)

Voorgeskrewe minimumvoordele (VMV)

Voorgeskrewe minimumvoordele (VMV) word betaal vir die 26 chroniese siektes op die lys chroniese siektes (‟CDL/Chronic Diseases List”) en behandeling vir 270 mediese toestande volgens die regulasies van die Wet op Mediese Skemas (No. 131 van 1998).  Volgens hierdie regulasies is mediese skemas verplig om onbeperkte voordele toe te staan vir die koste verbonde aan die diagnose, behandeling en versorging van enige van hierdie toestande asook vir mediese nooddienste (wat voldoen aan die gepubliseerde definisie).  VMV is onderhewig aan vooraf goedkeuring, vooraf registrasie, protokol en die gebruik van aangewese diensverskaffers waar van toepassing (bv. die Suid-Afrikaanse Onkologiekonsortium vir kankerbehandeling).

Voorkomende sorg

Voorkomende sorg

Voorkomende gesondheidsorg omvat maatreëls soos siftingstoetse of inentings wat ten doel het om siektes, versteurings of beserings te voorkom en sodoende ’n beter algemene gesondheidstandaard en dus ook verbeterde lewensgehalte te handhaaf sodat die risiko van langtermynsiektes uiteindelik tot die minimum beperk word.

Privaat verpleging

Privaat verpleging

’n Diens wat tuis aan pasiënte gelewer word in plaas van in die hospitaal.  Hierdie dienste sluit gewoonlik dag-tot-dag-dienste soos bad en algemene versorging uit.

Prolaktien

Prolaktien

’n Proteïenhormoon wat melksekresie stimuleer.

Protokol

Protokol

Kliniese riglyne vir die behandeling van spesifieke mediese toestande wat deur kenners van elke toestand saamgestel is en op beste praktyke gebaseer is.

Verwysings

Verwysings

Verwysings word vereis as ’n algemene praktisyn wil hê ’n pasiënt moet radiologie- of patologietoetse ondergaan of ’n spesialis besoek. Die algemene praktisyn sal dan vir jou ’n verwysingsbrief gee.

Reflukschirurgie

Reflukschirurgie

 • Antireflukschirurgie is chirurgie om ʼn probleem met die spiere aan die onderkant van die esofagus/slukderm (die buis van die mond na die maag) reg te stel.
 • Probleme met hierdie spiere lei tot gastro-esofageale reflukssiekte (GERS).
 • GERS is ʼn toestand wat veroorsaak dat voedsel of maagsuur van die maag af terugvloei na die esofagus.
 • Dit word gastro-esofageale refluks genoem. Dit kan sooibrand en ander ongemaklike simptome tot gevolg hê.
 • Refluks kom voor as die spiere waar die maag en die esofagus bymekaarkom, nie behoorlik sluit nie.
 • Dit kan reggestel word met hiatus hernia herstel.
Refraktiewe chirurgie

Refraktiewe chirurgie

Chirurgie van die oë om die vorm van die kornea te wysig.

Relevante VMV-kode

Relevante VMV-kode

Jou dokter sal jou voorsien van die kodes vir voorgeskrewe minimumvoordele (VMV).

Rumatoïede artritis

Rumatoïede artritis

Rumatoïede artritis is ’n chroniese, sistemiese inflammasiesiekte wat verskeie weefsels en organe kan affekteer, maar wat hoofsaaklik die sinoviale gewrigte aantas, dit wil sê die vrybewegende gewrigte waarvan die punte van die bene met kraakbeen bedek is en verbind word met ’n ligament wat uitgevoer is met ʼn sinoviale membraan wat sinoviale vog afskei.  Die proses veroorsaak ontsteking van die sinovium/slymvlies (sinovitis/gewrigsontsteking) as gevolg van hiperplasie/vermeerdering van sinoviale selle, oortollige sinoviale vloeistof en die ontwikkeling van pannus in die sinovium.  Die patologie van die siekteproses lei dikwels tot die vernietiging van die gewrigskraakbeen en ankilose/verstywing van die gewrigte. Rumatoïede artritis kan ook veroorsaak dat ontsteking versprei na die longe, perikardium/hartsak, pleura/longvlies en sklera.  Dit het ook knopperige letsels tot gevolg, veral in weefsel onder die vel.  Hoewel die oorsaak van rumatoïede artritis onbekend is, speel outo-immuniteit ‘n belangrike rol in beide die chronisiteit/langdurigheid en vordering.  Rumatoïede artritis word beskou as ‘n sistemiese outo-immuun siekte.

Rumatoïede artritis kan op verskeie maniere behandel word.  Niefarmakologiese behandeling sluit in fisioterapie, ortose, arbeidsterapie en voedingsterapie, maar dit kan nie die voortgesette vernietiging van ʼn gewrig stop nie.  Pynstillers en anti-inflammatoriese middels, insluitend kortikosteroïede, word gebruik om die simptome te onderdruk, terwyl antirumatiese middels nodig is om die onderliggende immuunproses te vertraag of te stop en langtermynskade te voorkom.  Meer onlangs het die nuwe groep biologiese middels behandelingsopsies laat toeneem.

Rinoplastiek

Rinoplastiek

Chirurgie van die neus

Rotavirus

Rotavirus

Die rotavirus is die algemeenste oorsaak van ernstige gastroënteritis by kinders wêreldwyd en word fekaal-oraal oorgedra.  Simptome sluit in braking, diarree en koors.  ’n Rotavirus-inenting vir kinders is nou beskikbaar.

SAOK

SAOK

Die Suid-Afrikaanse Onkologiekonsortium (SAOC) is die professionele vereniging van Suid-Afrikaanse onkoloë wat die riglyne bepaal waarvolgens kankerbehandeling aan pasiënte gegee word.

Spaarrekeningrekonsiliasie

Spaarrekeningrekonsiliasie

Dit is ’n staat wat aandui hoeveel bygedra is tot jou spaarrekening en hoeveel eise daaruit betaal is.

Ledegeldrekonsiliasie

Ledegeldrekonsiliasie

’n Staat wat aandui watter bedrag as ledegeld betaalbaar is, watter bedrag elke maand betaal is en wat die eindbalans is.

Skematarief

Skematarief

Skematarief is die tarief wat deur die Raad van Trustees goedgekeur is.

Skisofrenie

Skisofrenie

Skisofrenie is ’n algemene soort psigose wat gekenmerk word deur versteurde persepsies, denke en denkprosesse (hallusinasies en delusies) asook ’n beduidende onttrekking van belangstelling in ander mense en die buitewêreld.

Subakutesorgfasiliteite

Subakutesorgfasiliteite

Subakutesorgfasiliteite staan ook bekend as laesorgfasiliteite.  Dit bied ’n diens aan pasiënte wat gesond genoeg is om uit die hospitaal ontslaan te word, maar wat steeds professionele sorg nodig het wat normaalweg nie tuis gelewer kan word nie.

Sistemiese lupus eritematose

Sistemiese lupus eritematose

Sistemiese lupus eritematose is ’n ontsteking van die bindweefsel met wisselende eienskappe soos koors, swakheid en moegheid, gewrigspyn of artritis soortgelyk aan rumatoïede artritis, verspreide eritemateuse velletsels op die gesig, nek of boonste ledemate, limfadenopatie/siekte van die limfkliere, pleuritis/borsvliesontsteking of perikarditis/hartsakontsteking, glomerulêre letsels, anemie/bloedarmoede, hiperglobulinemie en ’n positiewe LE-seltoets.

Ledegeldstaat

Ledegeldstaat

’n Staat wat aandui hoeveel jou ledegeld beloop en of daar enige agterstallige bedrae vir ’n spesifieke maand verskuldig is.

Belastingsertifikaat

Belastingsertifikaat

ʼn Belastingsertifikaat vertoon die bedrag wat jy van inkomstebelasting kan terugeis.

Tetanus

Tetanus

Tetanus word veroorsaak deur die Clostridium tetani-bakterie wat die liggaam deur oop wonde binnedring.  Dit veroorsaak spasma in die liggaam en kaak en lei uiteindelik tot klem-in-die-kaak (die kaak word onbeweeglik).  As gevolg van asemhalingsprobleme kan die dood intree.  ’n Inenting teen tetanus is beskikbaar.

Tonsillektomie

Tonsillektomie

Tonsillektomie is die chirurgiese verwydering van die palatine tonsils/mangels agter in die keel.  Die mangels help om die liggaam te beskerm teen vreemde patogene/ organismes wat siektes veroorsaak.

Traumasorg

Traumasorg

Traumasorg sluit in voordele vir motorongelukke, steek- en skietwonde wat hospitalisasie vereis, asook profilakse/voorbehoeding na blootstelling aan seksuele aanranding en voordele vir koptrauma, brandwonde en amper-verdrinking.

Wegneemmedisyne (‟TTO/To-take-out medicine”)

Wegneemmedisyne (‟TTO/To-take-out medicine”)

Wegneemmedisyne is medisyne wat by ontslag uit die hospitaal of dagkliniek huis toe geneem word en wat direk verband hou met die rede vir die opname in die hospitaal of dagkliniek.  Dit word deur die behandelde dokter voorgeskryf en deur die hospitaal geresepteer en geëis.

Ulseratiewe kolitis

Ulseratiewe kolitis

Ulseratiewe kolitis is ’n chroniese siekte van onbekende oorsprong wat gekenmerk word deur ulserasie/verswering van die kolon/dikderm en rektum.

Onderskrywing

Onderskrywing

Onderskrywing is die onderneming om iets of iemand te finansier of op ʼn ander wyse te ondersteun) waarborg).

Gebaseer op jou geskiedenis by ʼn vorige mediese skema kan jou nuwe mediese skema jou lidmaatskap onderskryf.  Dit beteken hulle kan jou volgens regulasies ʼn drie maande algemene wagperiode en/of ʼn twaalf maande wagperiode vir ʼn spesifieke bestaande siektetoestand oplê.

Iemand wat eers later in die lewe aansluit, kan ook ʼn wagperiode opgelê word (kyk http://www.medicalaid.co.za/MedicalAid/Dictionary.aspx).

Hersien my kontakbesonderhede

Hersien my kontakbesonderhede

Dit is ‘n maklike manier om jou kontakbesonderhede en ander detail te verander.

Uvulopalatofaringioplastiek

Uvulopalatofaringioplastiek

Chirurgie van die uvula/kleintongetjie of verhemelte.

Vaskulêre/kardiale prosteses

Vaskulêre/kardiale prosteses

Vaskulêre/kardiale prosteses sluit in kunsmatige aortakleppe, pasaangeërs en verwante of verbandhoudende funksionele toestelle.

VDRL

VDRL

VDRL is ’n flokkulasietoets/serologiese toets vir sifilis.

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close