BEL ONS: 012 644 4300
Donderdag | 06 Augustus | 2015 Ledegeldstaat

’n Staat wat aandui hoeveel jou ledegeld beloop en of daar enige agterstallige bedrae vir ’n spesifieke maand verskuldig is.


Donderdag | 06 Augustus | 2015 Ledegeldrekonsiliasie

’n Staat wat aandui watter bedrag as ledegeld betaalbaar is, watter bedrag elke maand betaal is en wat die eindbalans is.


Donderdag | 06 Augustus | 2015 Lidmaatskapnavrae

Navrae oor maandelikse ledegeld, debietorders, afhanklikes, opskortings, sertifikate en verwisseling van voordele-opsie.


Donderdag | 06 Augustus | 2015 Lidmaatskapsertifikaat

Bewys dat jy vir ʼn bepaalde tydperk ʼn lid van spesifieke mediesefonds was.


Donderdag | 06 Augustus | 2015 Ledegeldsamestelling

Dit wys hoe jou ledegeld bereken word.


Donderdag | 06 Augustus | 2015 Lipektomie

Lipektomie is die chirurgiese verwydering van vetweefsel.


Donderdag | 06 Augustus | 2015 Linguale ortodonsie

Linguale ortodonsie is ’n kosmetiese metode van ortodontiese behandeling waar die draadjies nie sigbaar is nie.


Donderdag | 06 Augustus | 2015 Limiet

Die maksimum voordelebedrag wat vir ’n spesifieke diens, apparaat of toestel betaal word, bv. vir prosteses.


Donderdag | 06 Augustus | 2015 Laataansluitingsboete

As jy eers later in jou lewe by ’n mediese skema aansluit, moet jy ’n laataansluitingsboete betaal.  Hierdie premieboete wissel van 5% tot 75% van jou maandelikse premie en is vir die duur van jou lidmaatskap betaalbaar.  Alle mediese skemas hef ʼn laataansluitingsboete en dit kan van een skema na die volgende oorgedra kan word.
Registreer / Register

Maak toe / Close