Kategorie: A - Z van Welstand, L


Ledegeldstaat

Augustus 6th, 2015

’n Staat wat aandui hoeveel jou ledegeld beloop en of daar enige agterstallige bedrae vir ’n spesifieke maand verskuldig is.


Ledegeldrekonsiliasie

Augustus 6th, 2015

’n Staat wat aandui watter bedrag as ledegeld betaalbaar is, watter bedrag elke maand betaal is en wat die eindbalans is.


Lidmaatskapnavrae

Augustus 6th, 2015

Navrae oor maandelikse ledegeld, debietorders, afhanklikes, opskortings, sertifikate en verwisseling van voordele-opsie.


Lidmaatskapsertifikaat

Augustus 6th, 2015

Bewys dat jy vir ʼn bepaalde tydperk ʼn lid van spesifieke mediesefonds was.


Ledegeldsamestelling

Augustus 6th, 2015

Dit wys hoe jou ledegeld bereken word.


Lipektomie

Augustus 6th, 2015

Lipektomie is die chirurgiese verwydering van vetweefsel.


Linguale ortodonsie

Augustus 6th, 2015

Linguale ortodonsie is ’n kosmetiese metode van ortodontiese behandeling waar die draadjies nie sigbaar is nie.


Limiet

Augustus 6th, 2015

Die maksimum voordelebedrag wat vir ’n spesifieke diens, apparaat of toestel betaal word, bv. vir prosteses.


Laataansluitingsboete

Augustus 6th, 2015

As jy eers later in jou lewe by ’n mediese skema aansluit, moet jy ’n laataansluitingsboete betaal.  Hierdie premieboete wissel van 5% tot 75% van jou maandelikse premie en is vir die duur van jou lidmaatskap betaalbaar.  Alle mediese skemas hef ʼn laataansluitingsboete en dit kan van een skema na die volgende oorgedra kan word.
Registreer / Register

Maak toe / Close