• Teken in
 • Kategorie: A - Z van Welstand, L


  Ledegeldstaat

  Augustus 6th, 2015

  ’n Staat wat aandui hoeveel jou ledegeld beloop en of daar enige agterstallige bedrae vir ’n spesifieke maand verskuldig is.


  Ledegeldrekonsiliasie

  Augustus 6th, 2015

  ’n Staat wat aandui watter bedrag as ledegeld betaalbaar is, watter bedrag elke maand betaal is en wat die eindbalans is.


  Lidmaatskapnavrae

  Augustus 6th, 2015

  Navrae oor maandelikse ledegeld, debietorders, afhanklikes, opskortings, sertifikate en verwisseling van voordele-opsie.


  Lidmaatskapsertifikaat

  Augustus 6th, 2015

  Bewys dat jy vir ʼn bepaalde tydperk ʼn lid van spesifieke mediesefonds was.


  Ledegeldsamestelling

  Augustus 6th, 2015

  Dit wys hoe jou ledegeld bereken word.


  Lipektomie

  Augustus 6th, 2015

  Lipektomie is die chirurgiese verwydering van vetweefsel.


  Linguale ortodonsie

  Augustus 6th, 2015

  Linguale ortodonsie is ’n kosmetiese metode van ortodontiese behandeling waar die draadjies nie sigbaar is nie.


  Limiet

  Augustus 6th, 2015

  Die maksimum voordelebedrag wat vir ’n spesifieke diens, apparaat of toestel betaal word, bv. vir prosteses.


  Laataansluitingsboete

  Augustus 6th, 2015

  As jy eers later in jou lewe by ’n mediese skema aansluit, moet jy ’n laataansluitingsboete betaal.  Hierdie premieboete wissel van 5% tot 75% van jou maandelikse premie en is vir die duur van jou lidmaatskap betaalbaar.  Alle mediese skemas hef ʼn laataansluitingsboete en dit kan van een skema na die volgende oorgedra kan word.
  Top

  Registreer / Register

  Maak toe / Close