Netwerkverskaffer

Professionele gesondheidsorgwerkers wat deel van jou mediesefonds se netwerk aangewese diensverskaffers is, staan bekend as netwerkverskaffers.Dit sluit in huisdokters, tandartse, oogkundiges en apteke.

Lees meer.

Nasionale gesondheidspryslys (‟NHRPL/Health Reference Price List”)

Die NHRPL is ‘n gids wat vir gesondheidsorgpraktisyns ʼn aanduiding gee van die tariewe wat hulle vir die verskillende dienste behoort te vra.  Dit word namens die departement van gesondheid saamgestel deur die Raad vir Mediese Skemas.

Lees meer.

Naeleksisie

Die uitsnyding van ʼn nael is die chirurgiese verwydering of vernietiging van ʼn nael (toonnael) en soms die naelbedding waaruit die nael groei.

Lees meer.