Onderskrywing

Onderskrywing is die onderneming om iets of iemand te finansier of op ʼn ander wyse te ondersteun) waarborg). Gebaseer op jou geskiedenis by ʼn vorige mediese skema kan jou nuwe mediese skema jou lidmaatskap onderskryf.  Dit beteken hulle kan jou volgens regulasies ʼn drie maande algemene wagperiode en/of ʼn twaalf maande wagperiode vir ʼn spesifieke […]

Lees meer.

Ortognatiese chirurgie

Ortognatiese chirurgie is chirurgie om die kaak te herstel.

Lees meer.

Optipharm

Die aangewese verskaffer van dienste wat verband hou met MIV/VIGS en profilakse/voorbehoeding na blootstelling aan seksuele aanranding.

Lees meer.