Sistemiese lupus eritematose

Sistemiese lupus eritematose is ’n ontsteking van die bindweefsel met wisselende eienskappe soos koors, swakheid en moegheid, gewrigspyn of artritis soortgelyk aan rumatoïede artritis, verspreide eritemateuse velletsels op die gesig, nek of boonste ledemate, limfadenopatie/siekte van die limfkliere, pleuritis/borsvliesontsteking of perikarditis/hartsakontsteking, glomerulêre letsels, anemie/bloedarmoede, hiperglobulinemie en ’n positiewe LE-seltoets.

Lees meer.

Subakutesorgfasiliteite

Subakutesorgfasiliteite staan ook bekend as laesorgfasiliteite.  Dit bied ’n diens aan pasiënte wat gesond genoeg is om uit die hospitaal ontslaan te word, maar wat steeds professionele sorg nodig het wat normaalweg nie tuis gelewer kan word nie.

Lees meer.

Skisofrenie

Skisofrenie is ’n algemene soort psigose wat gekenmerk word deur versteurde persepsies, denke en denkprosesse (hallusinasies en delusies) asook ’n beduidende onttrekking van belangstelling in ander mense en die buitewêreld.

Lees meer.

Skematarief

Skematarief is die tarief wat deur die Raad van Trustees goedgekeur is.

Lees meer.

Spaarrekeningrekonsiliasie

Dit is ’n staat wat aandui hoeveel bygedra is tot jou spaarrekening en hoeveel eise daaruit betaal is.

Lees meer.

SAOK

Die Suid-Afrikaanse Onkologiekonsortium (SAOC) is die professionele vereniging van Suid-Afrikaanse onkoloë wat die riglyne bepaal waarvolgens kankerbehandeling aan pasiënte gegee word.

Lees meer.