VDRL

VDRL is ’n flokkulasietoets/serologiese toets vir sifilis.

Lees meer.

Vaskulêre/kardiale prosteses

Vaskulêre/kardiale prosteses sluit in kunsmatige aortakleppe, pasaangeërs en verwante of verbandhoudende funksionele toestelle.

Lees meer.

Verwysings

Verwysings word vereis as ’n algemene praktisyn wil hê ’n pasiënt moet radiologie- of patologietoetse ondergaan of ’n spesialis besoek. Die algemene praktisyn sal dan vir jou ’n verwysingsbrief gee.

Lees meer.

Voorkomende sorg

Voorkomende gesondheidsorg omvat maatreëls soos siftingstoetse of inentings wat ten doel het om siektes, versteurings of beserings te voorkom en sodoende ’n beter algemene gesondheidstandaard en dus ook verbeterde lewensgehalte te handhaaf sodat die risiko van langtermynsiektes uiteindelik tot die minimum beperk word.

Lees meer.

Voorgeskrewe minimumvoordele (VMV)

Voorgeskrewe minimumvoordele (VMV) word betaal vir die 26 chroniese siektes op die lys chroniese siektes (‟CDL/Chronic Diseases List”) en behandeling vir 270 mediese toestande volgens die regulasies van die Wet op Mediese Skemas (No. 131 van 1998).  Volgens hierdie regulasies is mediese skemas verplig om onbeperkte voordele toe te staan vir die koste verbonde aan […]

Lees meer.

Voorafgoedkeuring

Voordele vir ’n diens moet goedgekeur word voordat die diens gelewer word. Voorafgoedkeuring beteken voordele vir ’n diens moet goedgekeur word voordat die diens gelewer word.

Lees meer.

VMV

Voorgeskrewe minimumvoordele

Lees meer.

Veelvuldige sklerose

’n Algemene siekte wat die miëlien (beskermende laag om senuwees) in die sentrale senuweestelsel beskadig en kolle sklerose (plaakneerslae) in die brein en rugmurg veroorsaak.

Lees meer.

Voordele-opsie

ʼn Mediese plan wat spesifiek omskryfde voordele in ruil vir maandelikse ledegeld bied.

Lees meer.

Vinnige MIV-toets

ʼn Vinnige MIV-toets om die MIV-status te bepaal, moet gedoen word in ʼn beheerde kliniese omgewing.  Dit moet berading voor en na die toets insluit.  Die toets kan opgevolg word deur patologiese toetse volgens skemaprotokol.

Lees meer.