BEL ONS: 012 644 4300
  Artikels
Avatar Lize-Mari Verster wrote: Versorgeruitbranding is ̓n realiteit
Deur Essie Bester Jy is ̓n versorger as jy hulp aan ̓n ander persoon in nood verleen, soos ̓n siek lewensmaat, ̓n gestremde kind of ̓n ouer familielid. Gesinslede wat aktief na ̓n ouer volwassene omsien, identifiseer hulself egter dikwels nie as versorg (Meer)
Avatar Lize-Mari Verster wrote: Carer burnout is real
By Essie Bester You are a carer when you help another person in distress, such as a sick partner, a handicapped child or an older family member. Family members who are actively taking care of an older adult, often do not identify themselves as car (Meer)
Avatar Lize-Mari Verster wrote: Selfspraak – dis nie so algemeen soos ons dink nie
Deur Essie Bester Toe jy vanoggend wakker word, was jou eerste gedagte heel moontlik iets soos “hier gaan ons al weer”. Maar – en hier is die eintlike kopkrapper – het jy dit in woorde gedink, of het jy dit meer soos ̓n golf van eksistensiële vrees (Meer)
Avatar Lize-Mari Verster wrote: Inner speech – not as common as we think
By Essie Bester When you woke up this morning your first thought probably was something like “here we go again”. But – and this is the real brain breaker – did you express it in words or did you experience it more like a wave of existential fear? (Meer)
Avatar Lize-Mari Verster wrote: Eerstejaaronderwysers moet ondersteun en toegerus word
Deur Essie Bester Pas afgestudeerde onderwysers begin gewoonlik hul eerste jaar van skoolhou met afwagting en ̓n gevoel van opwinding. Grafieke toon egter dat hierdie entoesiasme gou begin kwyn. Teen die middel van die jaar het baie van hulle reeds (Meer)
Avatar Lize-Mari Verster wrote: First-year teachers must be supported and equipped
By Essie Bester Newly qualified teachers usually start their first year of teaching with expectations and a feeling of excitement. However, graphs show that this enthusiasm soon begins to dwindle. By the middle of the year many of them have alread (Meer)
Avatar Lize-Mari Verster wrote: Te min selfvertroue? Belangrike lesse vir kantoorpraktisyns
Deur Essie Bester Selfvertroue – daardie gevoel van sekerheid dat jy enigiets waarop jy besluit, kan bereik. In 'n leiersposisie waar oorredingsvermoë en betroubaarheid vereistes is, is selfvertroue ononderhandelbaar. Niemand gaan 'n leier volg wa (Meer)
Avatar Lize-Mari Verster wrote: Lacking self-confidence? Important lessons for office practitioners
By Essie Bester Self -confidence – that feeling of certainty that you can achieve anything you have decided upon. In a leader’s position, where the ability to persuade and dependability are required, self-confidence is non-negotiable. No-on can fo (Meer)
Avatar Lize-Mari Verster wrote: Beroepe in die rolprentbedryf
Deur Wilma Bedford Die Suid-Afrikaanse rolprentbedryf is meer as 100 jaar oud en groei by die dag, sedert die eerste rolprent in 1916, De Voortrekkers, vervaardig is. Afrikaanse rolprente oorheers tans  die plaaslike bedryf. Ons filmbedryf geniet (Meer)
Avatar Lize-Mari Verster wrote: Verhoog jou vermoë om ander ten goede te beïnvloed
Deur Essie Bester Mag en invloed – die begrippe is nou verweef maar daar kan tog onderskeid tussen hulle getref word. Terwyl die twee woorde dikwels beelde oproep van skelm individue wat onaanvaarbare taktiek gebruik om mense en gebeure vir selfsu (Meer)
  •  
  •  
  •  
  •  

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close