BEL ONS: 012 644 4300
  Artikels
Avatar Lize-Mari Labuschagne wrote: Your teenager and financial responsibility
By Essie Bester Your teenager will soon be entering the adult world, armed only with his own judgement and the knowledge you have managed to convey to him. One of the biggest advantages you can offer him is to empower him with solid financial mana (Meer)
Avatar Lize-Mari Labuschagne wrote: Jou tiener en finansiële verantwoordelikheid
Deur Essie Bester Jou tiener betree binnekort die grootmenswêreld, gewapen slegs met sy eie oordeel en die kennis wat jy geslaag het om aan hom oor te dra. Een van die grootste voordele wat jy hom kan bied, is om hom te bemagtig met soliede finans (Meer)
Avatar Lize-Mari Labuschagne wrote: Get-rich-quick schemes: Hints and warnings
By Essie Bester When it comes to investment decisions, unrealistic expectations combined with desperation are very often responsible for big misery. Poor decisions taken without first asking the right questions and without questioning the legality (Meer)
Avatar Lize-Mari Labuschagne wrote: Vinnigrykwordskemas: Wenke en waarskuwings
Deur Essie Bester Wanneer dit kom by beleggingsbesluite is onrealistiese verwagtinge, gekombineer met desperaatheid, al te dikwels verantwoordelik vir groot ellende.  Swak besluite wat geneem word sonder om vooraf die regte vrae te vrae en sonder (Meer)
Avatar bianca wrote: Social workers: Work-life balance is essential
By Essie Bester Social work is a calling ─ a purposeful choice to help people. As a social worker you are a voice for people who are not heard. You confront serious social issues ─ something that makes burnout in this profession a sad reality. (Meer)
Avatar bianca wrote: Maatskaplike werkers: Werk-lewe-balans is noodsaaklik
Deur Essie Bester Maatskaplike werk is ̓n hartsberoep – ̓n doelgerigte keuse om mense te wil help. As maatskaplike werker is jy ̓n stem vir die mense wat nie gehoor word nie. Jy konfronteer ernstige maatskaplike kwessies ─ iets wat uitbranding in dié (Meer)
Avatar Lize-Mari Labuschagne wrote: Laat stres jou snags wakker lê?
Deur Essie Bester Verlig spanning en die gevoel van oorweldiging só Terwyl stres soms ̓n positiewe impak het wat ons kan motiveer om topprestasies te lewer, is daar ander kere dat dit kan inmeng met hoe ons voel, hoe ons leef, en hoe goed ons sn (Meer)
Avatar Lize-Mari Labuschagne wrote: Does stress keep you awake at night?
By Essie Bester This is how to relieve tension and that feeling of being overwhelmed There are times when stress has a positive impact that can spur you on to top achievements, but there also are times that it interferes with how we feel, how w (Meer)
Avatar Lize-Mari Labuschagne wrote: SA teenagers: A guide to the required official documents
By Essie Bester Normally you can apply for official South African documents from the age of sixteen. These are documents that you will need during your matric examinations, when you apply for a driver’s licence and when you want to open a bank acc (Meer)
Avatar Lize-Mari Labuschagne wrote: SA tieners: ̓n Gids tot die nodige amptelike dokumente
Deur Essie Bester Normaalweg kan jy van 16-jarige ouderdom af aansoek doen om jou amptelike Suid-Afrikaanse dokumente ─ dokumente wat jy gaan nodig hê tydens jou matriekeksamen, wanneer jy aansoek doen om ̓n rybewys en selfs as jy ̓n bankrekening wi (Meer)
  •  
  •  
  •  
  •  

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close