BEL ONS: 012 644 4300
  Artikels
Lize-Mari Verster wrote: Improve your business plan by building an efficient website
Deur Essie Bester Irrespective of the size of your business or the industry you’re in – it is essential to build and maintain an efficient website, especially considering the fact that almost 80% of potential clients consult the internet before th (Meer)
Lize-Mari Verster wrote: Verbeter jou besigheidsplan deur ̓n doeltreffende webwerf te bou
Deur Essie Bester Ongeag die grootte van jou besigheid of in watter bedryf jy is − die bou en instandhouding van ̓n doeltreffende webwerf is noodsaaklik, veral as in ag geneem word dat byna 80% van potensiële kliënte die internet raadpleeg voordat (Meer)
Lize-Mari Verster wrote: Increase your value as job candidate with these tips to gain more confidence
By Essie Bester The impact of distance work, technology and the fast pace of professional environments causes us to feel less competent regarding our skills and abilities. New research indicates that only 4% of us feel fully confident at work a (Meer)
Lize-Mari Verster wrote: My kind is ’n boelie: Wat moet ek doen?
Deur Essie Bester Geen ouer wil hoor dat sy/haar kind 'n boelie is nie. Dit is pynlik om aan jou kind te dink as iemand wat ander kinders skade berokken. Maar afknouery is ook 'n ernstige kwessie vir die aggressor. Kinders se vriendskapsvaardig (Meer)
Lize-Mari Verster wrote: My child is a bully: What must I do?
By Essie Bester No parent wants to hear that his/her child is a bully. It is painful to think of your child as someone who causes harm to other children. However, bullying is a serious issue for the aggressor as well. Children’s friendship skil (Meer)
Lize-Mari Verster wrote: How to negotiate for a raise
By Essie Bester The ability to negotiate for a raise is one of the most important skills you will need in your career. However, a study by Salary.com shows that 18% of employees never make such a request. Even worse, 44% allege that they have n (Meer)
Lize-Mari Verster wrote: Onderhandel só vir ’n verhoging
Deur Essie Bester Die vermoë om ’n verhoging te beding is een van die belangrikste vaardighede wat jy tydens jou loopbaan sal benodig. ’n Studie deur Salary.com toon egter dat 18% van werknemers nooit sodanige versoek rig nie. Nog erger, 44% be (Meer)
Lize-Mari Verster wrote: The professional skills a civil litigation lawyer needs
By Essie Bester A litigation lawyer represents your interests inside as well as outside the court in legal actions you take or those brought against you. These lawyers specialise in providing support to claimants and respondents in civil and crimi (Meer)
Lize-Mari Verster wrote: Loopbaanvaardighede wat ’n siviele litigasieprokureur benodig
Deur Essie Bester ’n Litigasieprokureur verteenwoordig jou belange beide binne en buite die hof in regsaksies wat jy neem en dié wat teen jou ingedien word. Hierdie prokureurs spesialiseer in die verskaffing van ondersteuning aan eisers en verweer (Meer)
Lize-Mari Verster wrote: Seisoenale gemoedsversteuring: Alles wat jy hieroor moet weet
Deur Essie Bester Op koue wintersdae, wanneer die sonnetjie maar flou skyn, pak ̓n onredelike weemoed mens soms. Dit is normaal om ̓n bietjie “af” te voel gedurende die koue maande. Jy bring immers meer tyd binnehuis deur, die dae is korter en die s (Meer)
  •  
  •  
  •  
  •  

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close