BEL ONS: 012 644 4300
  Artikels
Avatar Lize-Mari Labuschagne wrote: Geldfoute wat jy in jou 30’s moet vermy
Deur Essie Bester Vanuit ̓n finansiële oogpunt is jou dertigs die kritiekste tydperk in jou lewe. Die leerfase van jou twintigerjare is pas agter die rug en dis nou die tyd om strategieë te implementeer wat jou finansiële situasie in die toekoms ra (Meer)
Avatar Lize-Mari Labuschagne wrote: Money blunders in your 30s
By Essie Bester From a financial point of view your thirties is the most critical period in your life. You are just out of the learning phase of your twenties and it is now time to implement strategies that can radically improve your future financ (Meer)
Avatar Lize-Mari Labuschagne wrote: Hoekom teiken muskiete mý altyd as prooi?
Deur Essie Bester Wanneer jy in ̓n skare is en die enigste muskiet in die omtrek jou kies om op af te peil, sê ons jou bloed is soet! Die gedagte is absurd maar dalk steek daar tog iets in. Waarom anders reken kenners dat mense wat in die O-bloe (Meer)
Avatar Lize-Mari Labuschagne wrote: Why do mosquitoes always target me as their prey?
By Essie Bester When you’re in a crowd and the only mosquito around targets you, we say your blood is sweet! The idea is absurd but perhaps there is some truth in it. Why else do experts say that people in the O blood group have a bigger chance (Meer)
Avatar Lize-Mari Labuschagne wrote: The new debt relief bill: How does it affect you?
By Essie Bester The new debt relief bill signed by President Cyril Ramaphosa in August is aimed at protecting low-income earners. Experts warn, however, that it could hold a financial risk for the economy and consumers. Although the basic princ (Meer)
Avatar Lize-Mari Labuschagne wrote: Die nuwe wetsontwerp op skuldverligting: Hoe raak dit jou?
Deur Essie Bester Die nuwe wetsontwerp op skuldverligting wat in Augustus deur president Cyril Ramaphosa onderteken is, is daarop gemik om lae-inkomsteverdieners te beskerm. Kenners waarsku egter dat dit ̓n finansiële risiko vir die ekonomie en ver (Meer)
Avatar Lize-Mari Labuschagne wrote: Veerkrag is ’n sleutelfaktor in loopbaansukses
Deur Essie Bester Veerkragtigheid – daardie vermoë om vinnig te herstel as iets verkeerd loop eerder as om onder druk mee te gee – is soos ’n spier. Jy kan dit net oefen indien jy ’n stresvolle gebeurtenis het om op te reageer. Hoe meer jy dus pla (Meer)
Avatar Lize-Mari Labuschagne wrote: Resilience is a key factor in career success
By Essie Bester Resilience – that ability to bounce back quickly when something goes wrong rather than collapsing under pressure – is like a muscle. You can only exercise it if you have to react to a stressful incident. The more you are knocked do (Meer)
Avatar Lize-Mari Labuschagne wrote: Children and cell phones: Be aware of the dangers
By Essie Bester Children traditionally fear things like the dark, snakes, injections or thunder. Nowadays there is something that children fear even more ─ being without a cell phone and therefore not being able to have contact with others. Thi (Meer)
Avatar Lize-Mari Labuschagne wrote: Kinders en selfone: Wees bewus van die gevare
Deur Essie Bester Tradisionele kindervrese is dinge soos die donker, slange, inspuitings of donderweer. Deesdae is daar egter iets wat kinders meer vrees ─ om sonder ̓n selfoon te wees en gevolglik nie kontak met ander te kan hê nie. Nomofobie i (Meer)
  •  
  •  
  •  
  •  

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close