BEL ONS: 012 644 4300
Welstand
  • Besonderhede
  • Jou Finansies
  • Jou Werk
  • Emosionele Welstand
  • Jou Ondersteuning
  • Geestelike Welstand
0% Complete
1 of 6

Solidariteit Helpende Hand se welstandbarometer se doel is om mense by te staan in die werkherstelproses tydens en na die Covid-19-krisistyd. Hierdie welstandbarometer is deel van Solidariteit se omvattende Werkherstelprogram. Deur middel van die barometer kan persone 'n breë gevoel kry oor hoe dit met hul finansiële, werk-, emosionele en geestelike welstand gaan. Die barometer kan aandui dat 'n persoon op 'n sekere vlak positiewe welstand ervaar, maar moontlik op ander vlakke ondersteuning nodig het. Die barometer is bloot 'n basiese aanduider van welstand. Indien nodig moet professionele hulp bekom word. Die Solidariteit Werkherstelprogram bied ook verskeie ander hulpmiddels wat 'n persoon in hierdie krisistyd kan bystaan.

WAAROM is welstand van belang?

Die meeste, indien nie almal nie, ervaar nou 'n mate van druk tydens die Covid-19-krisistyd. Mense verskil egter van mekaar in terme van hoe hulle hierop reageer. Veerkragtigheid is geïdentifiseer as 'n sleutelfaktor in die bepaling van hoe mense aanpas. Die bronne om sulke uitdagings te hanteer verskil van mens tot mens en situasie tot situasie. Sommiges glo dat ekonomiese vooruitgang vir 'n mens geluk bring, maar hierdie aanname is lankal reeds verkeerd bewys.

Navorsing toon dat persone met ‘n hoër positiewe welstand, wat insluit algemene geluk of lewenstevredenheid, oor die algemeen meer positief funksioneer. Welstand is dus 'n dinamiese proses waarvan die komponente interaktief met mekaar funksioneer.

Gebruiks Informasie

Checkboxes *

Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close